Предметна настава

Ппрезиме и име

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

%

Ангажовања у школи

Ангажованост у  другој школи

  Гавриловић Аница

Наставник

српског језика

Српски језик 33  
Бојовић Живка

Професор српског језика

Српски језик 100  
 Јовановић Слађана

Професор српског језика

Српски језик 100  
Мартиновић Радованка

Професор српског језика

Српски језик 100  
Златић Марија

Професор енглеског језика

Енглески језик 100  
Недељковић Ана

Професор енглеског језика

Енглески језик 100  
Гордана Средовић-Трпески

Професор енглеског језика

Енглески језик 50

ОШ“Вук Караџић“

ОШ“Филип Филиповић“

Козомора Ружица

Професор руског језика

Библиотекар 50 ОШ “Филип Филиповић“
Петрић Тијана

Професор

италијанског језика

Италијански језик 100  
Миловановић Оливера

Професор

италијанског језика

Италијански језик 100  
Станковић Биљана

Професор

немачког језика

Немачки језик 44 ОШ“Иво Андрић“Прањани
Гавриловић Светлана

Наставник ликовне културе

Ликовна култура 50 ОШ „Драгиша Мишовић“
Магдалена Властелица

Професор ликовне културе

Ликовна култура 10 ОШ„Филип Филиповић“
Јокић Дарко

Професор музичке културе

Музичка култура 50 Музичка школа
Јевтовић Славица

Професор географије

Географија 90  
Џоковић Горан

Професор историје

Историја 90 ОШ „ Милица Павловић „
Фатић Радоман

Професор биологије

Биологија 40 ОШ „Свети Сава“
Новковић Зорица

Професор биологије

Биологија 60 Гимназија
Нешковић Илија

Наставник математике

Математика 100  
Трипковић Ивана

Професор математике

Математика 100  
Зечевић Александра

Наставник физике

Физика 80 Медицинска
Срећковић Зоран

Професор хемије

Хемија 50 ОШ “В.П.Дис“ и Гимназија
ТанасковићМиливоје 

Професор технике и информатике

ТиИО, Информатика и рачунарство 100  
Ристовић Добрила

Професор технике и информатике

ТиИО 50 ОШ „Филип Филиповић“
Ђорђевић  Слађана

Професор технике и информатике

Информатика и рачунарство, ТиИО 60 ОШ “Свети ђакон Авакум“
Поледица Владан

Професор технике и информатике

ТиИО, Информатика и рачунарство 50 Машинска школа
Павловић Жикица

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање 55

ОШ „Бранислав Петровић“ ОШ „Свети ђакон Авакум“

ОШ “В.П. Дис“

Шаиновић Милосав

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање 100  
 Чоловић Ирена

Дипломирани теолог

Вероучитељ 50 Машинска школа